5. อคติ ปัจจัยร่วมและโอกาส (Bias, Confounding and Chance)


วันที่ 21/02/2018 (09:00) | ถึงวันที่ 21/02/2018 (12:00)


สถานที่ : PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก