ปฏิบัติการที่ 14 : การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน


วันที่ 09/03/2018 (09:00) | ถึงวันที่ 09/03/2018 (12:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก