1. บรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลาก รวมทั้งกรณีศึกษาด้านฉลากที่เกี่ยวข้อง 2. คุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจทา


วันที่ 04/02/2018 (09:00) | ถึงวันที่ 04/02/2018 (16:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก