การมาคัดกรองความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน จากนักศึกษาว.แพทย์


วันที่ 20/03/2018 (09:00) | ถึงวันที่ 20/03/2018 (15:00)


สถานที่ : ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2กลับไปหน้าหลัก