1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก


วันที่ 10/09/2018 (08:00) | ถึงวันที่ 10/09/2018 (11:00)


สถานที่ : PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก