วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความคงตัว


วันที่ 22/09/2018 (13:00) | ถึงวันที่ 22/09/2018 (16:00)


สถานที่ : PH402 ห้องประชุม ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก