สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วท.ม.เภสัชศาสาตร์ชีวภาพ


วันที่ 20/09/2018 (08:30) | ถึงวันที่ 20/09/2018 (16:30)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)


สอบป้องกันวิทยานิพนธ์  วท.ม.เภสัชศาสาตร์ชีวภาพ


กลับไปหน้าหลัก