กิจกรรม KM เรื่อง แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ


วันที่ 07/09/2018 (11:00) | ถึงวันที่ 07/09/2018 (13:30)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก