ประชุมกองบรรณาธิการวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน/IJPS (Video Conference)


วันที่ 11/09/2018 (10:00) | ถึงวันที่ 11/09/2018 (16:30)


สถานที่ : PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก