นำเสนอแบบก่อสร้างอาคารฯเบื้องต้น


วันที่ 17/09/2018 (10:00) | ถึงวันที่ 17/09/2018 (13:30)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก