เตรียมห้อง Video Conference


วันที่ 10/09/2018 (09:00) | ถึงวันที่ 10/09/2018 (15:00)


สถานที่ : PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก