สัมภาษณ์การคัดเลือกพนักงานเงินรายได้เพื่อเปลี่ยนหมวดการจ้างเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน


วันที่ 24/09/2018 (09:30) | ถึงวันที่ 24/09/2018 (12:00)


สถานที่ : PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก