ประชุมหารือกลุ่มย่อย เรื่องแบบอาคารนวัตกรรมฯ


วันที่ 01/10/2018 (12:30) | ถึงวันที่ 01/10/2018 (16:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)


ผู้ให้บริการออกแบบ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ


กลับไปหน้าหลัก