ประชุมคณบดีและหัวหน้ากลุ่มวิชาเพื่อพิจารณาผลการประเมิน


วันที่ 03/10/2018 (09:30) | ถึงวันที่ 03/10/2018 (12:00)


สถานที่ : PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)กลับไปหน้าหลัก