กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ครั้งที่ 6


วันที่ 04/10/2018 (12:00) | ถึงวันที่ 04/10/2018 (16:30)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4


กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ครั้งที่ 6


กลับไปหน้าหลัก