1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 6 Acid-base titration (Back titration) 1. Assay of aspirin USP 30


วันที่ 29/01/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 29/01/2019 (12:00)


สถานที่ : PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก