1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง เครื่องมือและเทคนิคในการเตรียมยาปราศจากเชื้อ สถานีที่ 1: Laminar air flow สถานีที่ 2: Semi-auto filling machine สถานีที่ 3: Autoclave/Hot air oven/sterilization สถานีที่ 4: QC of parenteral dosage form (lea


วันที่ 11/03/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 11/03/2019 (16:00)


สถานที่ : PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก