1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ Nuclear Magnetic Resonance


วันที่ 23/01/2019 (10:00) | ถึงวันที่ 23/01/2019 (12:00)


สถานที่ : PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก