1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ . Nuclear Magnetic Resonance


วันที่ 30/01/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 30/01/2019 (12:00)


สถานที่ : PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก