1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 4 Acid-base titration 1. Standardization of 1 N sulfuric acid 2. Determination total alkalinity and sodium carbonate content of NaOH


วันที่ 10/01/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 10/01/2019 (14:00)


สถานที่ : PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก