1503 220-เคมีทางยา Molecular modeling (computer-aided drug design) Receptor and drug action (ต่อ)


วันที่ 31/01/2019 (10:00) | ถึงวันที่ 31/01/2019 (12:00)


สถานที่ : PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก