1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท ปฏิบัติการที่ 2 การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต และการตรวจสอบสารกลุ่มกรดอะมิโนและไซยาโนเจเนติกส์ไกลโคไซด์


วันที่ 16/01/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 16/01/2019 (14:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4



กลับไปหน้าหลัก