1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ การศึกษาแบบ Intervention study/Randomized clinical trial/Pragmatic trial*


วันที่ 03/01/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 03/01/2019 (16:00)


สถานที่ : PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก