1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) ความรู้พื้นฐานของยาที่มีโครงสร้างสเตียรอยด์ (Introduction to steroid drugs)


วันที่ 08/03/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 08/03/2019 (12:00)


สถานที่ : PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก