1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522


วันที่ 09/01/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 09/01/2019 (12:00)


สถานที่ : PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก