1506 424-เภสัชบำบัด 2 Diabetes mellitus - Type 1 DM - Type 2 DM - Acute complications of DM (hypoglycemia, simple hyperglycemia, DKA, HHS) - Long-term complications of DM (nephropathy, neuropathy, retinopathy, cardiovascular diseases)


วันที่ 08/01/2019 (08:00) | ถึงวันที่ 08/01/2019 (11:00)


สถานที่ : PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก