1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 5 เรื่อง counseling in DM รูปแบบปฎิบัติการ : การฝึกปฏิบัติสถานีย่อย (station) Evaluation: สอบ counseling ตามตาราง


วันที่ 29/01/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 29/01/2019 (16:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก