1506 424-เภสัชบำบัด 2 Opp0rtunistic infections in HIV-infected patients - Pneumocystis jiroveci pneumonia - Toxoplasmosis - Cryptococcosis - Histoplasmosis - Penicilliosis - Mycobacterium avium complex infection


วันที่ 05/03/2019 (08:00) | ถึงวันที่ 05/03/2019 (10:00)


สถานที่ : PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก