1506 424-เภสัชบำบัด 2ปฏิบัติการครั้งที่ 2 เรื่อง Cardiology 2 (VHD with warfarin dose adjustment and CHF) รูปแบบปฎิบัติการ : comprehensive SOAP (case-based pharmacotherapy) Submit : individual soap note Quiz #2 ก่อนเริ่มปฏิบัติการ Cold calling quiz #2


วันที่ 08/01/2019 (14:00) | ถึงวันที่ 08/01/2019 (17:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก