1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 11 เรื่อง HIV and TB counseling รูปแบบปฎิบัติการ : การฝึกปฏิบัติสถานีย่อย (station) Evaluation: สอบ counseling


วันที่ 19/03/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 19/03/2019 (16:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก