1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฎิบัติการครั้งที่ 12 เรื่อง สอบ counseling for patients in ambulatory care setting (standardized patient approach) รูปแบบปฎิบัติการ : การสอบปฏิบัติสถานีย่อย (station) รายบุคคล Evaluation: ผลคะแนนสอบรายบุคคล


วันที่ 22/03/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 22/03/2019 (16:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก