1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ 11.3 โรคติดเชื้อในกระแสเลือด - Bacteremia - Sepsis - Septic shock


วันที่ 04/01/2019 (08:00) | ถึงวันที่ 04/01/2019 (09:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก