1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 6: กรณีศึกษา เรื่อง โรคติดเชื้อในกระแสเลือด Sepsis


วันที่ 04/01/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 04/01/2019 (12:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน



กลับไปหน้าหลัก