1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ค้นคว้าอิสระหัวข้อเรื่อง แบคทีเรียดื้อยาหลายขนานแกรมลบ


วันที่ 09/01/2019 (18:00) | ถึงวันที่ 09/01/2019 (19:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก