1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อเรื่อง ค้นคว้าอิสระหัวข้อเรื่อง แบคทีเรียดื้อยาหลายขนานแกรมบวก


วันที่ 16/01/2019 (17:00) | ถึงวันที่ 16/01/2019 (18:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก