เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ: การเพาะเลี้ยงเซลล์และการเก็บเซลล์ การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเซลล์


วันที่ 15/03/2019 (08:30) | ถึงวันที่ 15/03/2019 (16:30)


สถานที่ : PH402 ห้องประชุม ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก