1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ 11.7 วัณโรคดื้อยาหลายขนาน - MDR-TBO - XDR-TB


วันที่ 23/01/2019 (08:00) | ถึงวันที่ 23/01/2019 (09:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก