1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 14: อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง แบคทีเรียดื้อยาหลายขนานแกรมบวก


วันที่ 18/01/2019 (08:00) | ถึงวันที่ 18/01/2019 (10:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก