1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ 12. การใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อป้องกันโรค (antibiotic chemoprophylaxis): - pre- and post-exposure HIV prophylaxis - perioperative antibiotics - post exposure prophylaxis for N. meningitides


วันที่ 30/01/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 30/01/2019 (14:00)


สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชนกลับไปหน้าหลัก