1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม กลุ่ม 1 ปฏิบัติการ 3: เทคนิคพื้นฐานสำหรับการเตรียมยาฉีดในโรงพยาบาล


วันที่ 15/01/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 15/01/2019 (10:00)


สถานที่ : PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก