1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม ปฏิบัติการ 5: การศึกษาความไม่เข้ากันของยาฉีด (Incompatibity of iv admixtures)


วันที่ 18/01/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 18/01/2019 (14:00)


สถานที่ : PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก