1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น ปฏิบัติการ 7: การเตรียมและประเมินยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ 2


วันที่ 29/01/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 29/01/2019 (16:00)


สถานที่ : PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก