1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 2 การเคลื่อนไหวกายเพื่อสุขภาพ (*สอนแบบสาธิตและเก็บคะแนนในชั่วโมงเ


วันที่ 21/03/2019 (08:00) | ถึงวันที่ 21/03/2019 (11:00)


สถานที่ : PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3กลับไปหน้าหลัก