กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 1


วันที่ 04/01/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 04/01/2019 (12:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4


กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 1

"Soft skills และ professionalism สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์"


กลับไปหน้าหลัก