กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 3


วันที่ 25/01/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 25/01/2019 (12:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4


กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 3

"การนำเสนอทางคลินิกเพื่อเตรียมความพร้อมฝึกปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 

(Tips and tricks for documentation management)"


กลับไปหน้าหลัก