กิจกรรมเตรียมความพร้อมตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 4


วันที่ 01/03/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 01/03/2019 (16:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4


กิจกรรมเตรียมความพร้อมตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

"Finding drug-related problems"


กลับไปหน้าหลัก