กิจกรรมเตรียมความพร้อมตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 4


วันที่ 15/03/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 15/03/2019 (12:00)


สถานที่ : PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4


กิจกรรมเตรียมความพร้อมตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

"Dispensing tips"


กลับไปหน้าหลัก