เทคโนโลยีการปรุงแต่งความงามโดยการใช้โบท็อกซ์ (Botox) และการฉีดสารเติมเต็ม (Filler)


วันที่ 24/03/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 24/03/2019 (12:00)


สถานที่ : PH402 ห้องประชุม ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก