เทคโนโลยีการกรอหน้าหรือขัดหน้าด้วยเกล็ดอัญมณี (Dermabrasion) และ มีโสเทอราปี (mesotherapy)


วันที่ 30/03/2019 (09:00) | ถึงวันที่ 30/03/2019 (12:00)


สถานที่ : PH402 ห้องประชุม ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก