เทคโนโลยีการปรุงแต่งความงามโดยการใช้กระแสไฟฟ้า (Iontophoresis) และ การใช้คลื่นเสียง (Phonophoresis)


วันที่ 30/03/2019 (13:00) | ถึงวันที่ 30/03/2019 (16:00)


สถานที่ : PH402 ห้องประชุม ชั้น 4กลับไปหน้าหลัก